tirsdag 10. mai 2011

Ny vannpumpe

Det er ikke mye vi er mer avhengige av enn vann. På Bjørnøya har vi vanligvis ubegrenset tilgang til vann, og sparetiltak er et relativt ukjent begrep. Overflatevann pumpes via brønnhuset ved Tobiesenelva og til vanntankrommet inne i stasjonsbygget, slik at vi kan vi tappe naturlig og godt Bjørnøya-vann fra kranene. Vannpumpa vår har lenge vært moden for utskifting, og i løpet av helga fikk chiefen montert og satt en flunkende ny pumpe i drift.

Flunkende ny vannpumpe i vanntankrommet

Gammelpumpa er pensjonert etter lang og tro tjeneste

Brønnhuset ved Tobiesenelva

Karene i vanntankrommet har en kapasitet på 10-11.000 liter

Ingen kommentarer: