mandag 23. mai 2011

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering kan være en utfordring på et sted som Bjørnøya, men med gode rutiner, går det likevel greit. Lagringsplassen er begrenset, så brennbart avfall som f.eks. papp og papir, brennes ved stasjonen. Matavfall går i kverna på kjøkkenet - og dels i hundemagene - mens plast, metall, glass og elektronisk avfall er blant de mange tingene som kildesorteres her før det blir sendt med båt til fastlandet for videre destruering.

En vedkløyvemaskin er ombygd til pressemaskin for bokser

Containeren med brennbart avfall er full og blir hentet for tømming og brenning

Ingen kommentarer: