søndag 26. juni 2011

CAVOK


På slike flotte dager er det ingen tvil om værobservasjonen - da melder vi CAVOK - Ceiling
And Visibility OK. Det blir ikke mange av de dagene.

God start på sesongen


Sommerbesetningen er velsignet med bra vær de første ukene

Innskyting


Besetningen poserer etter vel utført innskyting av utdelt rifle.

Ny besetning på Met`en


Ny besetning feirer fullt herredømme over Bjørnøya