tirsdag 18. mars 2008

Post

Det har kommet mye forskjellig post til oss den tiden vi har vært her. Brev fra frimerkesamlere med vedlagte konvolutter og frimerker som skal stemples. Brev fra de som både er filatelister og sivilingeniører. Brev fra Thailand. Brev til folk som ikke bor her, og som antagelig aldri har bodd her. Og denne gangen et brev til rådmannen i Bjørnøya kommune. Det er kanskje på tide å revurdere geografiundervisningen i den norske skole?

Ingen kommentarer: