fredag 29. februar 2008

Månen

Månen er jordas eneste naturlige satelitt. Den har en diameter på 3.476 km og en middelavstand til jorda på 384.403 km. Omløpstida rundt jorda er 27 dager, 7 timer og 43,7 minutter. Månens overflateareal er 38 x 10^6 km^2 og massen er på 7,347673 x 10^22 kg. Den har bundet rotasjon, noe som vil si at den alltid vender samme side mot jorda.

I tillegg til alt dette kan den være veldig fin å se på.

Ingen kommentarer: