tirsdag 18. desember 2007

SYNOP

Når vi som meteorologifullmektiger har gjort våre værobservasjoner her på stasjonen skal disse sammenfattes i en SYNOP. Det er en serie av tall som sendes til Meteorologisk institutt i Tromsø. For folk flest vil denne tallrekken se ut som, ja, en rekke av tall, men for et trenet øye gir en SYNOP mange opplysninger om været.

I løpet av 6 dager har en met.fullmektig her 25 timer og 30 minutter vakt. Av denne tiden brukes 2 x 45 minutter til sondeslipp. Da gjenstår det 24 timer observasjonstjeneste. Noe som vil si at 24 SYNOPER skal skrives. Av disse SYNOPene er det 4 hovedobservasjoner, 4 mellomobservasjoner og 16 timesobservasjoner.

For hver timesobs må vi taste inn 9 x 5 siffer på data'n, altså 45 siffer.
For hver mellomobs må vi derimot taste inn 11 x 5 + 2 x 3 siffer, noe som utgjør 61 siffer, og for hver hovedobs må vi taste inn hele 13 x 5 + 2 x 3 siffer, det vil si 71 siffer. På toppen av det hele måles sjøtemperatur en gang i døgnet og skal med i en hovedobs. Denne hovedobsen vil da inneholde 15 x 5 + 2 x 3 siffer, som gir totalt 81 siffer.

16 timesobser av 45 siffer gir 720 tastede sifre.
4 mellomobser av 61 siffer gir 244 siffer inntastet.
3 hovedobser av 71 siffer og 1 hovedobs av 81 siffer gir 294 siffer.
I løpet av en vaktperiode vil en met.fullmektig altså taste inn 1258 siffer på data'n. Dette er forutsatt at det ikke tastes noe feil og at headeren har riktig tidspunkt og dato slik at den ikke trengs å korrigeres.

Året har 52 uker og vi skal være her et halvt år, det vil si 26 uker. Hvis man regner med totalt en ukes overlapping mellom gammel og ny besetning kan man regne med at vi skal være her i 27 uker og utføre observasjonstjeneste. 27 uker tilsvarer 189 dager, eller 31,5 6-dagersperioder. Når en met.fullmektig utfører 24 SYNOPer per 6-dagersperiode vil dette si at hver met.fullmektig her skal skrive 756 synoper. 24 SYNOPer tilsvarer 1258 trykk på siffertaste, forutsatt at det ikke skrives feil og mellomrommene er heller ikke telt med.

En meteorologifullmektig vil altså jobbe i 31,5 vaktperioder, skrive 756 SYNOPer og kommer til å trykke 39.627 ganger på siffertastene når han skriver SYNOP. Omtrent 15 ganger mer enn det jeg har trykket på tastene på tastaturet når jeg har skrevet dette.

Ingen kommentarer: