torsdag 28. april 2011

Lys og varme

Vedfyring, vannkraft eller kull - det finnes mange ulike energikilder. På Bjørnøya sørger to dieseldrevne aggregater for at vi til enhver tid har både lys og varme. Hvert aggregat har en kapasitet på ca. 180 kW, og dieselforbruket er omlag 16-20.000 liter pr. måned.

Et av to aggregater i maskinrommet er i drift til enhver tid

I tankanlegget er det ti dieseltanker, hver med kapasitet på 30.000 liter. Dieselen leveres vanligvis en gang pr. år, og da med den såkalte sommerbåten.

I løpet av våren har chiefen og hjelperne hans tømt og rengjort samtlige ti dieseltanker. Her deponerer Marius dårlig diesel i en tank som etterhvert skal skipes til fastlandet.

Ingen kommentarer: