tirsdag 22. mars 2011

Isgang i Tobiesenelva

Isgang i bekker og elver er et velkjent vårfenomen og ofte et mektig skue. I dag tidlig fikk enkelte av besetningen overvære en skikkelig isgang i Tobiesenelva. I løpet av vinteren har elva svellet opp og islagt størstedelen av flata mellom brønnhuset, Hammerfest-og Tobiesenhuset og kaia. Etter flere mildværsperioder har elva også tatt et nytt løp, slik at vann- og ismassene flommet ut i sjøen mellom kaia og høyden med ruinene av Tyskerhuset - for de av dere som er lokalkjent. Les mer om isgang på NVE sine nettsider!

Mye is og sørpe i havna etter isgang i Tobiesenelva

Tobiesenelva fremstår nærmest som en innsjø for tida

Ikke alldeles optimalt sykkelføre

Både badstua og Tobiesen- og Hammerfesthuset er omgitt av is på alle kanter

God vannføring nedenfor brønnhuset

Ingen kommentarer: