onsdag 29. september 2010

Naboer fra øst

I går så hadde vi plutselig fått naboer. Det var to båter fra østsiden av grensa som hadde ankret opp utenfor Herwighavna. Den ene med fisk som ble lastet ombord i lastebåten. I retur fikk de sikkert proviant og annet gods. Det er for tiden stor aktivitet med fiskeri ved øya. I skrivende stund er det 13 båter som er listet opp på AIS-skjermen. De fleste er russiske trålere og omlastere, men en og annen norsk båt er også å se. De fleste ligger på sørsiden av øya og derfor kan vi ikke se dem fra stasjonen.Ingen kommentarer: